Svalbard Kirke

Kontaktinformasjon for Svalbard Kirke

Svalbard Kirke ligger på Skjæringa i Longyearbyen.

Pb 533
9171 Longyearbyen


Kontoradresse:  Vei 303

E-post:  prest@svalbardkirke.no. Telefon: 79 02 55 60
Telefon- og besøkstid:  Tir-fre 10-14