Konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». 

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke.

Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Høsten 2018 starter vi konfirmasjonsundervisningen i Svalbard Kirke. Vi møtes i ca. 2 timer pr. uke gjennom semesteret. Vi deltar på TV-aksjonen, holder vår egen fasteaksjon og vi skal på tur til Oslo i januar. Konfirmasjonsdagen blir, som tradisjonen er, på palmesøndag - 14. april.