Diakoni i Svelvik menighet

“Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

I Svelvik menighet har vi et aktivt Diakoniutvalg som sammen med mange frivillige medarbeidere gjør en stor innsats.

Vi har faste aktiviteter som Nesbygdatreffet (første tirsdag hver måned kl. 11 i Nesbygda kirke), Vennskapsmiddager ca. 6 ganger i året, Musikk-kafé ca. 4 ganger i året, Busstur, Sommertreff, Leksehjelp, Åpen kirkestue, Temakvelder og Bakekveld.

Her kommer mer informasjon etterhvert

Kontaktinformasjon for Svelvik Menighet

Kontoradresse:  Rådhuset, Åsgaten 24, 3060 Svelvik

Postadresse:  Postboks 40, 3061 Svelvik

E-post:  post.svelvik@kirken.no

Telefon: 33 78 45 00

Telefon- og besøkstid:  Tirs-Fre 09:00 - 14:30