Mer Om oss

Kirken i Tønsberg består av 4 menigheter, Sem, Slagen, Søndre Slagen og Tønsberg domkirke. Til sammen utgjør disse Tønsberg kirkelig Fellesråd. Menighetene har felles kontor i Storgaten 52, rett ved siden av Domkirken. I tillegg har menighetene egne menighetskontorer nær eller i kirkene.