rÅD OG UTVALG

Tønsberg Kirkelige fellesråd består av 9 menigheter med hver sitt menighetsråd. Menighetsrådene er menighetenes valgte styringsorgan. Fellesrådet består av representanter fra alle de 9 menighetsrådene i Tønsberg. Fellesrådet forvalter alle kirkebygg og gravplasser i kommunen. Fellesrådet er også arbeidsgiver for mange av kirkens ansatte. Menighetsrådene er ansvarlige for aktiviteten i menighetene