Nils Åge Aune er vår nye prost i Strinda

Etter 22 år som prest og prost i Sør-Innherad, har Nils Åge Aune takket ja til å bli prost i Strinda i Trondheim. Som en forsøksordning vil han også ta over ledelsen av Heimdal og Byåsen prosti.

Dermed vil Aune lede prestetjenesten i det aller meste av trønderhovedstaden, selv om det er i Strinda han formelt er ansatt.

Strinda omfatter kirkene på østsiden av Trondheim, i bydeler som Nardo, Strindheim, Tempe, Moholt, Bratsberg, Ranheim og Charlottenlund.

Utfordring

- Dette er en stor og spennende lederutfordring, som jeg gleder meg til å ta fatt på. Jeg er full av forventning overfor det som venter meg i Strinda og Trondheim, sier Nils Åge Aune.

Inderøyningen flyttet til Verdal i 1995, og har hatt hele sin prestetjeneste her. Han ble prost i Sør-Innherad prosti (Levanger, Verdal og Frosta) i 2006, og har i mange år bodd i den tradisjonsrike prestegården på Stiklestad.

I dag sitter Aune i styret for Stiklestad Nasjonale Kultursenter og i rådet for Falstad. Han har tidligere vært feltprest på Steinkjersannan og misjonær i Japan. I vår var Aune også en av kandidatene til å bli ny biskop i Nidaros.

- Vi har hatt 22 fantastiske år i Verdal og Sør-Innherad. Det var her jeg begynte som prest, her har barna våre vokst opp – og vi har alltid blitt åpent tatt i mot, sier Aune.

- Det har vært fantastiske år i Verdal og Sør-Innherad prosti, sier Nils Åge Aune. Her sammen med sokneprest Christine Wanders under 200-årsjubileet for Vinne kyrkje i september. (Foto: Magne Vik Bjørkøy)

Fornøyd biskop

I Nidaros er det i dag 10 proster, disse utgjør biskopens ledergruppe. Biskop i Nidaros, Herborg Finnset, er svært fornøyd med at Nils Åge Aune nå tar lederjobben i Trondheim.

- Nils Åge har med seg en kompetanse og en erfaring som blir viktig i Trondheim, ikke minst når vi nå forsøker å slå sammen flere prostier under én ledelse, sier hun.

Biskopen vil umiddelbart gå i gang med å finne Aunes erstatter som prost i Sør-Innherad.

- I første omgang vil vi oppnevne en fungerende prost for Levanger, Frosta og Verdal. Siden vi nå er inne i en omfattende utredning om endringer av sogne- og prostistruktur også i Nord-Trøndelag, kan det ta noe tid før vi har en fast prost på plass, sier Herborg Finnset.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Trondheim

Besøks- og leveringsadresse:
Munkegata 6, Trondheim

Post- og fakturaadresse:
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
E-postadresse:
post.trondheim@kirken.no

Hjemmeside: www.kirken.no/trondheim

Org.nr. 976 998 294

Åpningstider:
Mand. - fred. 08.30 -15.00
Felles sentralbord: Tlf. 994 36 000
Åpent mand., onsd., torsd. og fred. kl. 08.30 - 14.30
og tirsd. kl. 08.30 -13.30