Diakoni og omsorg

Diakoni er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Jesus brydde seg om menneskene. Han forkynte og han hjalp menneskene. Han helbredet syke og han ga utstøtte en plass i fellesskapet. Ifølge Bibelen benyttet Jesus begrepet "diakonos" (tjener) om seg selv. Diakoni er kirkens omsorgsteneste. Lade menighet fokuserer på det å være tilstede for hverandre og høre sammen.

Lade menighet har også store sosiale mønstringer som julemesse og vårbasar. Disse arrangementene er i Kirkelig Aktivitetssenter og har lav terskel så her kan man møte «alle». Disse arrangementene gir også nødvendige inntekter til Lade menighet.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med en sorggruppe kan diakonen kontaktes.

Gjennomgående for alt vårt diakonale arbeid er at vi er sammen, bygger relasjoner og at alle er viktige i fellesskapet.