Vårbasar 2017

Årets vårbasar arrangeres 1. april kl. 11 til 16 i Kirkelig Aktivitetssenter på Lade.

Vårbasar kommer som bestilt lørdag 1.april 2016 klokken 11-16 i KA-senteret på Lade (Harald Hårfagres gt. 2, v/Ladeparken).

Utlodning, åresalg, salg av kaffe, kaker, smørbrød, varmmat, påskepynt, håndarbeid.
KL. 11:00  Vårbasaren åpner
KL. 13:00  Underholdning; Barnegruppa BALLADE
Kl.  15:30  Trekning; Flotte gevinster.                                                     

VELKOMMEN!
- Arrangør Lade menighet.

Vårbasaren 2016 brakte inn brutto 27'000 kroner til menighetens arbeid.
Tusen takk for ditt bidrag, vær gjerne med å bidra i år også!

Kontaktinformasjon for Lade menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Harald Hårfagres gate 2
7041 Trondheim
og
Frostaveien 2 H
7043 Trondheim

Post- og fakturaadresse:
Lade menighet
Kirkelig Fellesråd i Trondheim
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 170

Telefonnummer:
994 36 000