Utleie

Utleie er en en av få inntekter for menigheten.

Ta kontakt dersom du ønsker å leie Lade kirke til en konsert eller Kirkelig Aktivitetssenter til et selskap, møte eller liknende.