Leie Kirkelig Aktivitetssenter

Kirkelig Aktivitetssenter egner seg til dåpsselskaper, møter, bursdager og liknende.

Ta kontakt med menighetsforvalter Øyvind Arnesen for å avtale befaring, leiedato og pris.

Kontaktinformasjon for Lade menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Harald Hårfagres gate 2
7041 Trondheim
og
Frostaveien 2 H
7043 Trondheim

Post- og fakturaadresse:
Lade menighet
Kirkelig Fellesråd i Trondheim
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 170

Telefonnummer:
994 36 000