Bryllup

Bryllup er kjærlighetens fest - to mennesker er glad i hverandre og går inn i et forpliktende fellesskap. Å gifte seg er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig. I kirka heter ekteskapsinngåelse vigsel, og det er presten som vier brudeparet. Mange ønsker å ha en stor fest når de gifter seg i kirka, men det er ikke uvanlig med en enkel vigselsseremoni, med bare forlovere og brudepar til stede. Stort eller lite bryllup – i kirken legges livet fram for Gud med bønn om velsignelse. Kirkemøtet har nå vedtatt en liturgi som kan brukes for vigsel av alle par, - også likekjønnede par. Vi ønsker alle par velkommen til vielse! Også de som har giftet seg borgerlig, kan be om forbønn for samlivet.