Bryllup

Bryllup er kjærlighetens fest - to mennesker er glad i hverandre og går inn i et forpliktende fellesskap.

Å gifte seg er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig. I kirka heter ekteskapsinngåelse vigsel, og det er presten som vier brudeparet.

Mange ønsker å ha en stor fest når de gifter seg i kirka, men det er ikke uvanlig med en enkel vigselsseremoni, med bare forlovere og brudepar til stede. Stort eller lite bryllup – i kirken legges livet fram for Gud med bønn om velsignelse. I Den norske kirke kan ekteskap bare inngås mellom en kvinne og en mann. Alle par som har giftet seg borgerlig, også de med samme kjønn, kan be om forbønn for samlivet.