Gravferd

Mange følelser melder seg i møte med død og gravferd. Sorg, savn og vemod og mange andre reaksjoner.

De som står nærmest må forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål ved et dødsfall. I løpet av ganske kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted.

Det er vanligvis begravelsesbyrået som tar seg av det praktiske vedrørende seremonier. Kirkevergen er ansvarlig for å tilrettelegge seremonilokalet, skaffe kirketjener og organist. Kirkelig Fellesråd i Trondheim har 16 gravplasser  og et krematorium, Moholt krematorium.