Byneset og Leinstrand

Her er ny side for den sammenslåtte menigheten fra 1. januar 2020 Medlemmene finner du i lenka under her. Merete Holm Anderssen er valgt som leder, med Siv Mari Forsmark som nestleder. Bilde av det nye rådet vil komme etter hvert. MENIGHETENS KONTONUMMER: 4213.20.96001 Det er et felles nummer som brukes til alle innbetalinger, også menighetsbladet. Merk eventuelt hva innbetalingen gjelder. Vipps-nummer til bruk ved ofringer i kirkene: 75799