Bryllup

Velkommen til å gifte deg i kirka i Heimdal! Bryllup er en stor og viktig begivenhet og vi vil gjøre vårt for at brudeparet skal få et vakkert minne for livet! Midt i all festivitas står to som har felles visjoner og mål for livet, og ved en kristen vigsel så tror vi at Gud velsigner brudeparet på en særlig måte.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I kirka her på Heimdal kan det gjøres både storslått eller enkelt. Vi tilbyr også kontorvigsel, der det bare er brudepar og vitner til stede. Det går også an å gjøre det enkelt selv om man gjør det i kirkerommet. Det er brudeparet selv som bestemmer mye av rammene rundt vigselen. Stort eller lite bryllup – i kirken blir livet lagt fram for Gud med bønn om velsignelse.

I Den norske kirke kan ekteskap bli inngått mellom ei kvinne og en mann eller mellom to kvinner eller to menn. Alle kirker er åpne for alle slags ekteskap! Alle par som har giftet seg borgerlig er også velkommen til kirken for å be om forbønn for samlivet. Velkommen til å gifte deg i Heimdal!

Hvert år, 15. april, stenges det for nettbestilling av vielser for månedene juni, juli og august grunnet redusert bemanning i sommerferieperioden. Brudepar som ønsker å bestille vielse i dette tidsrommet etter 15. april må ta kontakt med menighetsforvalteren.

I fra 1.1.2019 vil vigselstidspunktene i hovedsak bli klokken 12.00, 13.30 og 15.00.