Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Seksuelle overgrep og krenkelser

Det er nulltoleranse for overgrep i Den norske kirke. Det betyr at kirken ikke godtar noen former for seksuelle krenkelser. Likevel skjer det overgrep i menigheter. Derfor jobber vi hele tiden med å forhindre at det skjer. Når et overgrep er begått har vi rutiner for å avdekke og alltid melde ifra. Vi vil ta godt vare på den som har blitt rammet. (Se nederst)

Seksuelle overgrep
Et seksuelt overgrep er misbruk av makt, og er alltid galt.  Når den som har mest makt i forholdet, seksualiserer relasjonen og tråkker over den andres grenser, er det et overgrep. Noen ganger blir det brukt trusler eller tvang.

Krenkeren har ansvaret for overgrepet
Det er alltid den som tråkker over den andres grenser som har skyld og ansvar for at overgrep skjer. Den som blir utsatt for krenkelsen kan føle skyld og ansvar, men er ikke skyldig og ansvarlig. Det kan være ekstra vanskelig å si hva som har skjedd, hvis den som har tråkket over grensene også er en person en er glad i og stoler på.

Trakassering
Seksuell trakassering og grenseoverskridende seksuell atferd betyr at en gjør noe som ikke viser respekt for en annen persons grenser:
Det kan være å si noe krenkende til en annen person.
Straffeloven sier at seksuelt krenkende atferd også kan skje med mobiltelefon, sms og over internett.
Det er ulovlig å vise porno til en som ikke vil se.

Forebygging og håndtering
I Den norske kirke arbeides det systematisk for å forebygge slike hendelser og for å kunne håndtere saker som måtte komme. 

(Kilde:  Kirken.no, lett bearbeidet)

Kontaktinformasjon for Strinda menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Brøsetvegen 168
2. etasje

Sentralbord: 994 36 000
Mandag - torsdag 10.00-14.00

Besøksadresse Strinda kirke og 
Moholt menighetshus:
Brøsetvegen 147

Post- og fakturaadresse:

Strinda menighet, 
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 200

Bank: 0530 21 44798

Vipps:  Se lenke til høyre