Hva er Kirkelig fellesråd

Hver kommune i Norge har et kirkelig fellesråd. Kirkelig Fellesråd i Trondheim (KfiT) som styre er et folkevalgt organ representert ved en valgt person fra hver av de 20 menighetene i Trondheim, en representant oppnevnt av biskopen og en representant fra Trondheim kommune.

Jan Olav Straume er valgt leder av Fellesrådet.

Den daglig driften av virksomheten ledes av kirkeverge, Kjell Inge Nordgård. Driften av de 20 menighetene/soknene i kommunen er inndelt i tre administrative soner/avdelinger som ledes av hver sin avdelingsleder. I tillegg har fellesrådet en kirkegårdsenhet, en avdeling for bygg og eiendom og en avdeling for økonomi- og administrasjon. Disse tre enhetene ledes av hver sin avdelingsleder.

Kirkelig fellesråds ansvar og virksomhet er regulert gjennom Kirkeloven (KL). Gravferdsvirksomheten reguleres gjennom Gravferdsloven. Kirkeloven innebærer at kommuner med flere sokn har to organer som representerer soknet - Menighetsråd og Fellesråd. Disse to organene står ikke i noe overordnet eller underordnet forhold til hverandre. De er hver for seg selvstendige med hver sine ansvarsområder.

I henhold til KL §14 skal Fellesrådet ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle en organisasjon som kan ivareta disse oppgavene og våre ansatte på best mulig måte. Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

  • bygging, drift og vedlikehold av kirker
  • anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder
  • opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett
  • anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor
  • administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det
  • anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring

KL § 15 gir kommunen ansvar for å utrede utgifter til de samme oppgavene etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Trondheim

Besøks- og leveringsadresse:
Munkegata 6, Trondheim

Post- og fakturaadresse:
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
E-postadresse:
post.trondheim@kirken.no

Hjemmeside: www.kirken.no/trondheim

Org.nr. 976 998 294

Åpningstider er noe begrenset pga smittevernshensyn. Per april 2021 er sentralbordet stengt for fysiske henvendelser. Telefonen er betjent i følgende tidsrom:

Mand. - fred. 08.30 -14.30
Felles sentralbord: Tlf. 994 36 000

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"