Bio- og genteknologi og etikk

Bio- og genteknologi beskriver menneskets omgang med livets grunnleggende byggesteiner gjennom medisin og landbruk. Egne lover på disse to feltene, bioteknologilov for humanmedisin og genteknologilov for bruk i plante- og dyreavl, setter rammer for forskning og anvendelse. De gir dermed også utrykk for samfunnets menneske- og natursyn, gjeldende etiske verdier og vårt ansvar for en bærekraftig forvaltning av naturen/ skaperverket. Kristen tro har grunnleggende oppfatninger om slike spørsmål. Derfor har Den norske kirke i lang tid uttalt seg om slike spørsmål. De siste to årene har det også vært tema for samtaler i Norsk teologisk samtaleforum under Norges kristne råd.

Omtrent samtidig som Stortinget med stor medieoppmerksomhet og høy temperatur i debatten behandlet ny bioteknologilov i mai 2020, lanserte Norsk teologisk samtaleforum heftet: «Hva er da et menneske …», et resultat av to års arbeid.

– Den politiske debatten er blitt svært tilspisset og polarisert – enten det er for liberalisering eller en mer konservativ tilnærming – både politisk og i samfunnsdebatten ellers. Jeg mener saksfeltet fortjener en bredere samtale, og en felles søken etter løsninger for å imøtekomme nettopp behovet for å ivareta de som er sårbare, sier generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen.

Spørsmålet om hva det vil si å være menneske har fått en ny dimensjon ved bioteknologiens muligheter. Stadige forskningsfremskritt lager kontinuerlig nye utfordringer.

Som kristne tenker vi at det hele bunner i et spørsmål om menneskets ukrenkelige verdi – og at vi er for alt som ivaretar denne, og mot alt som kan true menneskeverdet. I prosessen har vi erkjent at det ikke er så enkelt som å være for eller mot. Vi må ta hensyn til de sårbare sidene ved mennesket, og ta innover oss de mulighetene bioteknologien kan tilby av hjelp til mennesker i en vanskelig situasjon.

Hva står vi egentlig overfor hvis vi liberaliserer den moderne bioteknologiens spillerom? Hvilke goder fører det med seg, og hvordan vil et slikt spillerom kunne misbrukes? Hvordan kan vi besørge at loven regulerer bruken i samsvar med etiske verdier? Vi blir stående med det grunnleggende spørsmålet: Hva er da et menneske?

Våre teologiske samtaler har vært preget av å lytte til den sårbare og å drøfte hvordan bioteknologien forsterker og utfordrer menneskeverdet, sier Hilde Marie Movafagh, leder av Norsk Teologisk Samtaleforum. Men det viktigste vi med overbevisning kan samle oss om som kristne er: Mennesket er elsket av Gud – uansett hvordan det har blitt til, eller med egenskapene det har med seg inn i livet. For Gud er menneskeverdet ukrenkelig, det må også være vår standard når vi går inn i de etiske dilemmaene bioteknologien bærer preg av.

Lenker til ressursheftet fra NKR og nyhetsartikkel

Lenker til Dnks uttalelser om temaet

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf.: 23 08 12 00

Epost: post.kirkeradet@kirken.no

Redaktør: Ingeborg Dybvig

Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø

Nettsiden gronnkirke.no er en videreføring av samarbeidsprosjektet Skaperverk og Bærekraft som ble avsluttet i 2016.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"