Kirkemøtet 2021: Mer himmel på en truet jord

"Mer himmel på en truet jord - Den norske kirkes arbeid med klima, miljø og bærekraft mot 2030". Tittelen indikerer at temaet for denne kirkemøtesaken om klima, miljø og bærekraft er omfattende. Sakspapiret behandler- på bakgrunn av en alvorlig statusbeskrivelse av jordens tilstand- utfordringer for både (øko)teologi, kirkens egen virksomhet, kirkens stemme i det offentlige rom og hver enkelt av kirkens medlemmer, og har forslag til vedtak og oppfølging. En kortfattet saksorientering alene kan ikke gi tilstrekkelig informasjon til gode drøftinger og vedtak. Denne artikkelen skal, som erstatning for et omfattende bakgrunnsdokument, gi mer informasjon og lenker videre til flere andre artikler på www.grønnkirke.no. Vi håper at dette gir inngang til mer informasjon om de mange tema og fasetter i denne saken. Det måtte være økoteologi, klima, biologisk mangfold eller glimt fra historien til kirkens engasjement.

Kirken har jobbet i lang tid og på mange forskjellige måter med klima, miljø og bærekraft. Kirkemøtet 2017 (sak KM 16/17) ba om en sak til Kirkemøtet 2021 om fremdrift og måloppnåelse på kirkens arbeid med klima og miljø.

I dette året er det 25 år siden Kirkemøtet satte med saken Forbruk og rettferd (KM 10/96) temafeltet ettertrykkelig på hele kirkens agenda. Kirkemøte 2007 behandlet Truet liv- troens svar, og ga med dette startskudd for Skaperverk og bærekraft- et kirkelig tiår for endring i kirke og samfunn. Kirkemøte 2012 bestilte en egen Klimamelding for Den norske kirke.

Saken Mer himmel på en truet jord skal fatte vedtak og vise vei hvordan kirken, med bakgrunn i sine erfaringer og ambisjoner, skal jobbe fremover med både teologi, miljøledelse i egen virksomhet og i samarbeid med andre mot år 2030: Hvordan skal kirken forholde seg til det dystre bilde av jordens tilstand, der menneskelig aktivitet truer artsmangfoldet og skaper klimaendringer?

Saksorienteringen (her er utgaven som ble behandlet av Kirkerådet i desember 2020) beskriver først de viktigste økologiske utfordringene i dag, og har deretter fire deler: En om teologi og tenkning knyttet til klima og miljø, en om hvordan Den norske kirke skal redusere sine utslipp i egen virksomhet, en om kirkens samfunnsansvar og påvirkningsmuligheter, og en om å utfordre enkeltmennesker til erkjennelse, omvendelse og endret atferd.

Til hvert av disse temaene oppgis det nedenfor en rekke lenker til artikler på www.grønnkirke.no, eller til eksterne nettsider. Dessuten viser også fotnotene i saksorienteringen til kilder og utdypende informasjon.

Historisk bakgrunn:

I artikkelen Historie, ambisjoner og erfaringer gis det en oversikt over Kirkemøtes behandlinger av og vedtak til tema klima og miljø og forbruk og rettferd siden 1996.

1 Globale økologiske kriser som kontekst for kirkens engasjement

2 Teologisk bevissthet om klima, miljø og bærekraft

Økoteologi 

3 Miljø og klima i kirkens egen virksomhet

Grønn menighet, klimamelding og miljøledelse i kirken

Her er det samlet informasjon om grønne menigheter, kirkens klimamelding og miljøledelse og Miljøfyrtårnarbeid i fellesrådene, bispedømmerådene og de sentralkirkelige råd.

4 Kirkens rolle som samfunnsaktør i det offentlige rom

Påvirker kirken klima- og miljøpolitikken?

Nettverk og samarbeid, i Norge og internasjonalt 

5 Erkjennelse, omvendelse og endret adferd

Kirkemøtet 2012 som behandlet en midtveisrapport av arbeidet med prosjektet Skaperverk og bærekraft, og henvendte seg i vedtaket også til enkeltmennesker:

Kirkemøtet utfordrer oss som enkeltmennesker til å øve oss på en jordvendt kristen praksis, og bevisstgjøre oss på mulighetene i våre egne liv, både som samfunnsborgere, forbrukere og medmennesker. Kirkemøtet har drøftet en skisse til «Øvelse på jordvendt kristen praksis», og ber Kirkerådet å bearbeide dette videre og sende dette ut til menighetene med oppfordring om å bruke dette på tjenlige måter. 

Et annet flott eksempel til inspirasjon er "ti grønne bud" som en frivillig ildsjel og diakonen i Ski menighet har utarbeidet sommeren 2020.

Øvelser i en jordvendt kristen praksis

Ti grønne bud 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf.: 23 08 12 00

Epost: post.kirkeradet@kirken.no

Redaktør: Ingeborg Dybvig

Digital redaktør: Anders Emil Kaldhol

Nettsiden gronnkirke.no er en videreføring av samarbeidsprosjektet Skaperverk og Bærekraft som ble avsluttet i 2016.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"