Biologisk mangfold på gravplasser

I Norge finnes det omtrent 2000 gravplasser på til sammen rundt 20 000 dekar. Dette er områder som kan ligge i fred over lang tid, også i byer og tettsteder. De representerer kontinuitet og tidsdybde, har ofte en mangfoldig geologi og rikt jordsmonn. De har arealer med kontinuerlig blomstring over lange perioder og et veldig høyt artsmangfold per kvadratmeter. De er ofte grønne lunger med potensiale til å være et livsrom for mange ulike plante- og dyrearter.

Landskapsøkologer og ulike miljøvernorganisasjoner peker på viktigheten av å bevare og tilrettelegge norske gravplasser for dette naturmangfoldet. For kirken, som i de fleste lokalsamfunn har ansvar for forvaltning og drift av gravplassene, er dette en flott mulighet for å bidra lokalt og konkret til å bekjempe tap av artsmangfoldet. Derfor har KA, Gravplassrådgiveren og Kirkerådet sammen utarbeidet en veileder om biologisk mangfold på gravplasser (lenke). Den skal være den første i en serie om bærekraftig gravplassforvaltning.

Mange av våre gravplasser har vært i bruk over lang tid og preges derfor av endringer i kultur og samfunn. De er ofte rike på kulturminner og har mange viktige funksjoner i lokalsamfunnet. Den enkelte grav har stor betydning for de etterlatte. For samfunnet skal gravplassen sikre en hygienisk og verdig håndtering av de døde og være et felles minnested.

Gravplassen er offentlig og for alle uavhengig av tro eller livssyn. De er livssynsåpen i sin utforming og gir rom for at den enkelte bringer med seg sin tro eller sitt livssyn inn.

Gravplassene er samtidig felles grønne uterom, grønne lunger i et grått bylandskap og biologiske oaser i et intensivt dyrket jordbrukslandskap. Mange steder er gravplassen det eneste parkmessig, opparbeidete uterommet med høy rekreasjonsverdi og som inviterer til stillhet, meditasjon og ettertanke.

 

 

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf.: 23 08 12 00

Epost: post.kirkeradet@kirken.no

Redaktør: Ingeborg Dybvig

Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø

Nettsiden gronnkirke.no er en videreføring av samarbeidsprosjektet Skaperverk og Bærekraft som ble avsluttet i 2016.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"