Om Kirkepartner

Kirkepartner IKT AS er kirkens egen leverandør av IKT-tjenester. Initiativtakerne er Kirkerådet, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), Opplysningsvesenets fond og Kirkelig fellesråd i Oslo. Kirkepartner IKT AS leverer i dag IKT-tjenester mer enn 5000 brukere.

Brosjyre Kirkepartner IKTKirkepartner IKT AS tilbyr IKT-tjenester til alle enheter i Den norske kirke, og eies av kirken selv.

Dette betyr at det er kundene som eier selskapet, og at Kirkepartner IKT AS har en særegen kjennskap til kundens arbeidshverdag og typiske problemstillinger.

Last ned vår brosjyre (pdf).

Kontaktinformasjon for Kirkepartner IKT AS

Besøksadresse:

Kirkepartner IKT AS

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner IKT AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 999 655 823