Selskapsmodell

Når et fellesråd skal kjøpe IKT-tjenester i markedet, må det forholde seg til regelverket for offentlige anskaffelser. I Kirkepartnermodellen vil dette si reglene for utvidet egenregi. For å ivareta kravene i denne sammenheng, er det etablert en to-selskapsmodell med et operativt selskap (Kirkepartner IKT AS) og et eierselskap (Kirkepartner AS). Kirkepartner IKT AS er det operative selskapet som leverer produkter og tjenester til kundene, og Kirkepartner AS er eiernes instrument for styring og kontroll av virksomheten til Kirkepartner IKT AS.

KJØP AV TJENESTER

Alle kirkens enheter som skal kjøpe tjenester av det operative selskapet må eie en aksje i Kirkepartner AS. Fordi enheten er medeier i Kirkepartner AS, kan tjenestene kjøpes direkte fra Kirkepartner IKT AS. Dette sikrer felles løsninger og kostnadseffektive tjenester som er tilpasset de behovene kirken har, og innebærer samtidig en enkel og effektiv administrasjon for den enkelte enhet.

Vil du vite mer om de enkelte tjenestene, kan du lese mer her. Du kan også kontakte Kirkepartner IKT AS ved å ringe 23081800 eller sende inn en henvendelse på vårt kontaktskjema.

 

EIERSKAP

Hvert fellesråd kjøper en aksje á kr 1000 i Kirkepartner AS, og eierskapet gir rett til flere former for innflytelse i Kirkepartner-selskapene. Dette er rettigheter og ikke forpliktelser som det enkelte fellesrådet har. De eneste forpliktelser fellesrådet påtar seg, er å betale kjøpesummen for aksjen i tillegg til de forhold som er regulert i tjenesteavtalen mellom fellesrådet og Kirkepartner IKT AS.

For å kjøpe en aksje i Kirkepartner AS, må det enkelte fellesråd bli part i en aksjonæravtale. Aksjonæravtalen inneholder bestemmelser om hvordan det enkelte fellesråd, hvis fellesrådet vil utøve sine aksjonærrettigheter, har avtalt med de andre aksjonærene at disse aksjonærrettighetene skal utøves. Det viktigste er at man avtaler at den enkelte aksjonær ikke skal møte i selskapets generalforsamling, men at fellesrådene innen et bispedømmeområde samordner seg til å møte med én representant som har fullmakt til å representere på generalforsamlingen.

MEDVIRKNING

Det er etablert et kundeutvalg for å sikre kundene den nødvendige medvirkning. Kundeutvalget vil ta opp spørsmål omkring kundetilfredshet og ønsker om ny funksjonalitet i Kirkepartner IKT AS sine produkter og tjenester.

Fellesrådene innen et bispedømmeområde velger representant til Kundeutvalget etter lignende modell som for representant til generalforsamlingen. I tillegg til kundeutvalget, har det enkelte fellesråd innflytelse gjennom den tjenesteavtale som tegnes mellom Kirkepartner IKT AS og fellesrådet.

KA er forretningsfører for Kirkepartner AS, og spørsmål om aksjekjøp, eierforhold og eierinnflytelse, rettes til KA. Telefon KA sentralbord: 23 08 14 00. Forretningsfører Bjarne Neerland - bjarne.neerland@ka.no

 

 

 

Kontaktinformasjon for Kirkepartner

Besøksadresse:

Kirkepartner

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 911 625 504