Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Bibelen

Den røde tråden i Bibelen er Guds kjærlighet til menneskene og verden. Det mest sentrale innholdet er det som evangeliene forteller om Jesus Kristus.

Bibelen er den viktigste kilden til å forstå hvem Jesus er og hva han har sagt.

Bibelen er en stor samling bøker som er delt inn i to hoveddeler. Den første delen kalles Det gamle testamentet. Her finner vi i alt 39 skrifter, som er blitt til under svært forskjellige forhold og til ulike tider. Det ganle testamentet begynner med fortellingen om skapelsen, og rommer Israelsfolkets historie fra Abraham til de siste århundrene før Jesus ble født. Disse tekstene har kristendommen felles med jødedommen. Bøkene er svært forskjellige, og er skrevet ned over et tidsrom på nesten 1000 år. Noen av bøkene er historiske skrifter, noen er lovtekster, andre er dikt og sanger, visdomsord og ordspråk, og noen bøker handler om profetene og budskapet deres.

Den andre hoveddelen kalles Det nye testamentet. Her er det 27 ulike skrifter, forfattet på gresk av de eldste kristne. Først står de fire evangeliene som alle forteller om Jesu liv fram til hans død, oppstandelse og himmelfart. Apostlenes gjerninger forteller om kirkens historie fra pinsedagen og de første tiårene etterpå. Deretter følger en samling med 21 brev fra kirkens første århundre. Tretten av disse brevene knyttes til Paulus, selv om det ikke er sikkert at han skrev alle.

Bibelens sentrum
Bibelen er gitt oss for at vi skal lære Gud å kjenne og tro på ham. Som luthersk kirke legger vi vekt på at Bibelen skal leses og forstås med utgangspunkt i fortellingene om Jesus. Martin Luther sa: «Kristus er Bibelens sentrum og stjerne. Det gamle testamentet viser oss veien fram til evangelienes vitnesbyrd om frelsen i Jesus Kristus.»

Å lese Bibelen
I Bibelens mange og ulike bøker leser vi om menneskers kamp med livets store spørsmål. Gud taler til oss om livet og døden og om det gode og det onde i menneskers liv. Bibelen viser vei til tilgivelse og håp.

Bibelen er først og fremst en religiøs bok. Hver av Bibelens mange bøker er preget av den kulturen og den virkelighetsforståelsen de er blitt til i. Det er et spennende arbeid å tolke og forstå de ulike tekstene. Noen tekster er vanskelige å forstå. Andre tekster er så forståelige og utfordrende at de umiddelbart kan oppleves som aktuelle og nærgående.

Det kan være en god idé å starte lesningen av Bibelen med å lese et av evangeliene. Start for eksempel med Markusevangeliet som regnes som det eldste av de fire evangeliene.