Gud, vår skaper

Kristendommen forkynner troen på én Gud og er i likhet med jødedommen og islam en monoteistisk religion (mono -en, theos -Gud).

Hvordan Gud beskrives og hvilke symboler som er viktige for troen, tolkes forskjellig innenfor disse tre religionene. Det kristne gudsbildet forholder seg til en guddommelig treenighet, som er ett vesen, og som framtrer i tre former: Faderen, Sønnen (Jesus) og Den hellige ånd.

 

«Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.»

 

Dette er åpningsordene i den apostoliske trosbekjennelsen, som oftest benyttes i gudstjenestene i Den norske kirke. Denne har elementer som går helt tilbake til oldkirken.

 

Martin Luther skrev for 500 år siden følgende forklaring til denne setningen:

«Jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger.

Han har gitt meg legeme og sjel, forstand og alle sanser.

Han holder alt dette ved lag og gir meg hver dag det jeg trenger for å leve..»

 

Apostelen Paulus sier: «Det er i ham vi lever, beveger oss, og er til (Apg 17,28).

Den skapte verden hviler i Gud. Skapelsen er ikke noe som kun var en gang, for Gud skaper hele tiden. Det er dette Luther mente ved  å si «Han holder alt dette ved lag…»

 

I begynnelsen av Bibelen leser vi: «Og Gud så at det  var godt». Dette gjentas som et refreng i det første kapitlet, som kalles Skapelsesberetningen. Gud knytter bånd mellom seg selv og alt som er skapt.

Bibelen framstiller Gud med emosjonelle trekk, som vi kan kjenne igjen i oss selv. Gud ser og hører, reagerer med sinne, glede eller uro. Gud beskrives som en fødende kvinne og kjemper som en mor for sine barn, eller som en kriger for sitt folk. Gudsbildene er forskjellige, og de kan også være motsetningsfylte. Det ser vi både i bibelens bøker, og gjennom hele kirkens historie. Gudsbilder og trosuttrykk dannes nettopp slik, i samspillet mellom overlevert tradisjon og personlig erfaring.

 

Gjennom hele den bibelske fortellingen understrekes det  at Gud er lidenskapelig vendt mot jorden og det liv som er  her. Med en jordvendt kjærlighet er Gud virksom og nær og kjemper på livets side mot urett og undertrykkelse, mot fattigdom og nød og mot alt som truer og krenker livet i verden.

 

I Jesus fra Nasaret har Gud fått et ansikt og en historie i verden -  en historie som kan fortelles, og et språk som åpner for det som ord egentlig ikke kan beskrive. Og det kristne gudsbildet er alltid vendt mot den treenige Gud, hvor bønnen skjer i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, til vår skaper, frigjører og livgiver.

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"