- Kirkenes oppgave er å gi håpstegn

- Troen på Gud gir håp om at dagens virkelighet kan endres til det bedre. Endringer skjer når vi handler ut fra kjærlighet og flyktningene trenger tegn på håp, sa generalsekretær i Kirkenes verdensråd, Olav Fykse Tveit på den store flyktningkonferansen i Geneve 18.-19. januar.

Ledende FN-representanter og lederne i Kirkenes verdensråd var 18.-19. januar samlet i Genève til konferanse om flyktningsituasjonen i Europa.

Uttalelsen fra konferansen har tittelen "Europas svar på flyktningkrisen" og er signert av Kirkenes verdensråd, FNs barnefond UNICEF,  FNs befolkningsfond UNFPA, og FNs høykommissær for flyktninger UNHCR.

I uttalelsen pekes det på at det sivile samfunn, inkludert trosbaserte organisasjoner, har en unik og betydelig rolle i å svare på humanitære kriser.

Den tyske innenriksministeren Thomas de Maizière, hadde et av hovedinnleggene på konferansen.

- Den globale flyktningkrisen er ikke bare en utfordring for politikerne og regjeringene i Europa. Den gir oss ekstraordinære politiske, sosiale og humanitære utfordringer som regjeringer, sivilsamfunn, næringsliv og også kirkene har felles ansvar for å møte, sa ministeren.