1,3 millioner personer går til nattverd

Stadig flere går til nattverd i Den norske kirke. - Jeg tror det kjennes som en styrke å gå fram sammen med andre og at alle får ta imot, sier biskop Ivar Braut.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 1 317 472 personer gikk til nattverd i Den norske kirke i 2016. Antallat har steget jevnt siden 2011, da det var 1 208 500 som gikk til nattverd. Men hvorfor står nattverden så sterkt blant norske kirkegjengere?

- Jeg tror rett og slett mange oppdager velsignelsen i å motta sakramentet: At usynlig nåde blir gitt ved synlige midler. Videre tror jeg det kjennes som en styrke å gå fram sammen med andre og at alle får ta imot, sier Ivar Braut, som ble vigslet til biskop i Stavanger bispedømme i mars.

Tallene fra SSB viser at det i snitt går 40 personer til nattverd når gudstjenesten feirer nattverd.

- Hva betyr nattverden for deg?

At brød og vin sammen med Guds løfte gir del i den usynlige nåden i sakramentet. Og så er er nattverdliturgien noe av det dypeste og vakreste i liturgien, sier biskop Braut.