Gratulasjon til president Santos

- Vi gratulerer Colombias president Juan Manuel Santos med årets fredspris. Dette gir håp til den videre fredsprosessen i landet, sier preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien.

Juan Manuel Santos får Nobels fredspris 2016 for sin innsats for å få en slutt på den mer enn 50 år gamle borgerkrigen i Colombia. Han er sentral i arbeidet med fredsavtalen mellom den colombianske regjeringen og FARC-geriljaen.

- Vi vet at fred er det eneste som gir håp for fremtiden. Utfordringen er å finne veier til fred. Fredprisen til president Santos viser at standhaftig fredsarbeid fører fram, sier generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Berit Hagen Agøy.
 
Ledelsen i Kirkenes verdensråd møtte president Juan Manuel Santos i Bogota i september 2015. Sammen med ACT Alliance og økumeniske partnere forpliktet Kirkenes verdensråd seg til å støtte kirker og trosbaserte organisasjoner i arbeidet mot fredelig løsning på borgerkrigen i Colombia.