Herborg Finnset ny biskop i Nidaros

På Kirkerådets møte i Trondheim 12.-14. juni ble Herborg Oline Finnset (55) tilsatt som ny biskop i Nidaros bispedømme. Hun overtar etter Tor Singsaas som hadde sin avskjedsgudstjeneste i Nidarosdomen søndag 11. juni.

 

Kirkerådet hadde valget mellom de tre kandidatene som hadde størst oppslutning i den rådgivende kirkelige avstemningen tidligere i vår: 

Herborg Oline Finnset, prost i Strinda
Ragnhild Jepsen, domprost i Nidaros
Nils Åge Aune, prost Sør-Innherrad

Kirkerådets medlemmer gikk enstemming inn for Herborg Oline Finnset som dermed var kalt til biskop i Nidaros.

- Vi gratulerer Herborg Finnset som ny biskop i Nidaros bispedømme, og vi gratulerer bispedømmet og Den norske kirke med en ny biskop, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Herborg Finnset har siden januar i år vært prost i Strinda i Nidaros bispedømme. Fra 2005 til 2017 var hun domprost i Tromsø. Hun er utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet, og ble ordinert til prest i Oslo i 1988. Hun har bred erfaring fra arbeid med samisk kirkeliv, og har vært med på å etablere og drive Tromsø Internasjonale Kirkefestival.

10. september blir den nye Nidarosbiskopen vigslet til sin tjeneste ved en gudstjeneste i Nidarosdomen.

Kontaktperson:
Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet
Epost: id933@kirken.no
Mobil: 47 48 16 06

 

Om Nidaros bispedømme og liste over tidligere biskoper

Kort presentasjon av Herborg Finnset

Fra avskjeden med Tor Singsaas 11. juni