Historisk katolsk-luthersk markering av reformasjonen

Pave Frans og generalsekretær Martin Junge i Det lutherske verdensforbund holdt hver sin preken ved den felles katolsk-lutherske gudstjenesten i Lund domkirke på reformasjonsdagen 31. oktober.

De talte begge om at katolikker og lutheranere står sammen om enheten i Kristus. Gudstjenesten fokuserte på takk, oppgjør og forpliktelse til å fremstå med et felles vitnesbyrd.

På globalt nivå var den historiske gudstjenesten den første katolsk-lutherske markeringen av minnet om reformasjonen. 450 inviterte økumeniske gjester fylte Lund domkirke.

Til applaus fra den fullsatte domkirken undertegnet pave Frans og presidenten i Det lutherske verdensforbund biskop Munib Younan en felles uttalelse.

Det lutherske verdensforbund og Det pavelige råd for fremme av kristen enhet har sammen utarbeidet liturgisk materiale til 500-års markeringen av reformasjonen. Materialet i Common Prayer er det seneste resultatet (2016) av dialogen mellom katolikker og lutheranere og er basert på rapporten Fra konflikt til fellesskap fra 2013.

Gudstjenesten i Lund domkirke hadde en liturgi basert på the Common Prayer.

Fra venstre: kardinal Kurt Koch, lederen av Det pavelige rådet for fremme av kristen enhet, presidenten i Det lutherske verdensforbund biskop Munib Younan, Pave Frans og generalsekretæren i Det lutherske verdensforbund Martin Junge.
Fra venstre: kardinal Kurt Koch, lederen av Det pavelige rådet for fremme av kristen enhet, presidenten i Det lutherske verdensforbund biskop Munib Younan, Pave Frans og generalsekretæren i Det lutherske verdensforbund Martin Junge. (Foto: Magnus Aronsson, ikon@svenskakyrkan.se)

 

 

 

 

Her kan du se opptak fra begivenhetene i Lund og Malmö mandag 31. oktober:
Gudstjenesten i Lund domkirke – liturgi basert på the Common Prayer.
Malmö Arena – Together in Hope, fokus på felles innsats for flyktninger og andre nødlidende

https://www.lund2016.net/media/livestream/