Ingen grunn til å kutte ut hviledagen

Regjeringen vil tillate alle butikker å holde søndagsåpent. Kirken har i 2000 år sagt at mennesket trenger en hviledag.

Kulturminister Thorhild Widvey og regjeringen presenterte 9. januar forslaget om full liberalisering av butikkenes åpningstid. Dette bekymrer både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, kirken og en rekke ulike frivillige organisasjoner.

Direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet har skrevet under på et åpent brev til regjeringen. Brevet er signert av Frivillighet Norge, Framtiden i våre hender, Kirkerådet, Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk Transportarbeiderforbund, Voksne for barn, Naturvernforbundet, Handel og Kontor, Norges Bygdekvinnelag, Virke dagligvare og Mote og fritid.

- Regjeringen har på ingen måte begrunnet at det er tjenlig eller viktig å endre helligdagslovgivningen. Hvem sine liv og hvilke verdier er det man styrker ved å tillate søndagsåpne butikker? Regjeringens planer fremstår så langt mer som et ideologisk prosjekt enn en nødvendig samfunnsendring, sier Jens-Petter Johnsen.

Han peker på at denne eventuelle endringen av helligdagslovgivningen vil gå ut over arbeidsgrupper som er lavt lønnet.

- Det er typisk at det er lavtlønnsyrkene som rammes av de rikes ønske om mer forbruk, sier Johnsen.

I organisasjonenes felles brev til regjeringen etterlyses utredning av konsekvensene av å tillate søndagsåpne butikker. Blant annet pekes det på at lovendringen kan ramme frivillighetstilbud.

- Frivilligheten har økt i omfang i takt med at folk har fått mer fritid. Samtidig er søndagen den siste dagen folk fortsatt har fri samtidig, ettersom butikkenes åpningstider er utvidet på hverdager. Det er ikke lett å arrangere loppemarked eller skirenn på dugnadsbasis når folk ikke har fri på samme tid. Hvordan vil søndagsåpent påvirke frivillighet, friluftsliv og folkehelse? spørres det i brevet.