Kondolansebrev til Den engelske kirke

På vegne av Den norske kirke har Bispemøtets preses Helga Haugland Byfuglien sendt kondolansebrev til Erkebiskopen av Canterbury og Erkebiskopen av York.

I brevene heter det blant annet:
- Jeg vil uttrykke vår dypeste medfølelse. Våre tanker og bønner er spesielt med alle som nå sørger over å ha mistet et barn, et søsken, en venn. Vi ber om at Gud i sin nåde trøster dere og gir styrke gjennom den vanskelige tiden, og om at Kirken må være et vitnebyrd om kjærlighet og liv fra den treenige Gud.

Les kondolansebrevene her