Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Menneske og skaperverk er ikke til salgs

- Dagens genteknologilov har gitt et godt rammeverk for å håndtere forskning og utvikling på saksfeltet, og er fleksibel nok til også å kunne gjøre dette fremover, mener Kirkerådet i sin høringsuttalelse til fremtidens genteknologilov.

Bioteknologirådet har bedt om innspill til fremtidens genteknologilov med frist 15. mai. Samme dag stemte Stortinget over forslag til endringer i Bioteknologiloven etter innstilling fra helse- og omsorgskomitéen. 

Mens bioteknologiloven gjelder humanmedisin, gjelder genteknologiloven planter, dyr, mikroorganismer og matproduksjon. Disse lovene diskuteres og behandles uavhengig av hverandre. Kirkerådet er opptatt av at begge lover gjelder liv, og i sin uttalelse til genteknologiloven fremheves den viktige signalfunksjonen som formålsparagrafene i bio- og genteknologiloven har hatt for å verne om sentrale verdier.

Menneskets verdi og ukrenkelighet - uavhengig av funksjons- og prestasjonsevne, og skaperverkets integritet og egenverdi er sentrale verdier i den kristne tro.

Stor vekt på føre var-perspektiv og grundige vurderinger
Kirkerådet målbærer kritikk av at sterke markedskrefter kan påvirke en utvikling som kommer i konflikt med både sosiale og økologiske hensyn. Kirkerådet mener at det i et føre var-perspektiv er helt nødvendig at samfunnet krever omfattende vurderinger av nye teknologier, og går inn for at alle fem kriterier som er nevnt i genteknologilovens formålsparagraf, er viktige og må beholdes: etikk, samfunnshensyn, bærekraft, helse og miljø.

Kirkerådet fremhever betydningen av Bioteknologirådets arbeid. I høringsuttalelsen heter det blant annet:
- Vi trenger en høy bevissthet i samfunnet når det gjelder en etisk forsvarlig forskning og utvikling av genteknologiske metoder anvendt på planter og dyr.
Her har Bioteknologirådet etter Kirkerådets erfaring og vurdering i lang tid gjort en meget viktig jobb, både med å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for allmenheten, men ikke minst ved å vise til etiske implikasjoner, dilemmaer og verdikonflikter. Med sin brede sammensetning, som ikke sjelden kommer til uttrykk i delte innstillinger, gjør rådet et svært viktig arbeid på vegne av hele samfunnet. Det er viktig å fortsette arbeidet med å gjøre slike viktige verdidebatter kjent og forståelige for mange.
Bioteknologirådet må ha stor bevissthet på sin rolle i slike spørsmål. Denne rollen bør lovgiveren verne om for å motarbeide en tabloid forenkling av muligheter, utfordringer og posisjoner i debatten, for eksempel i sosiale medier. En velinformert, bevisst og kritisk offentlighet er en forutsetning for god utforming av politikk, samt gode lover og regelverk.

Mange positive muligheter
Kirkerådet erkjenner i sin uttalelse at det er mye som tyder på at ny genteknologi har potensial til å bidra positivt til samfunnet, og ser at det bl.a. arbeides med å utvikle planter og dyr som kan bidra til et mer bærekraftig land- og havbruk. Dette ville være positivt.

Likevel ser Kirkerådet heller ikke i dag at man med styrke kan hevde at genmodifiserte organismer (GMO) er et nødvendig verktøy for å brødfø en voksende verdensbefolkning.  

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"