Pris til Skapingsdagane

På Trosopplæringskonferansen gjekk årets Trosopplæringsprisen til Os kyrkjelyd i Bjørgvin - for deira prosjekt Skapingsdagane.

Prisen er på 50 000 kroner og eit kunstverk signert Helge Bøe, og blir gitt av Iko - kirkelig pedagogisk senter, KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og Kyrkjerådet. 

Juryens begrunnelse for å gje prisen til Skapingsdagane i Os:
Vinnaren av årets pris har ein gjennomgåande tematikk som vert knytta til fellesskap og skaparglede. Det går ein raud tråd frå grunnleggjande tenking til innhaldet i andakter, planar og arbeidsformer. Alle leiarane, også dei eksterne kunstnarane, er med fra planlegging til gjennomføring. Borna blir invitert til å bruke skaparevner med og for kvarandre. Å «skape», å «vere» og «gjere saman» står sentralt. At borna er medskapande er ein styrke ved prosjektet. Å realisere barn si medvirking i trusopplæringa på denne måten, meiner juryen er eit førebilete.

Prosjektet er forankra i dei lokale planane og vert fulgt opp av tiltaksfaddarar. Den lokale planen uttrykkjer eit ønske om å få det rike kulturlivet inn i kyrkja. Prosjektet bidreg til å realisere dette ønsket.
Juryen trur at samarbeidet med lokale ressurspersonar og ideen om å ha ein sommarskule i kyrkja, kan være til inspirasjon for mange.

Ein av kunstnarane skriv mellom anna: «Denne prosjektgruppa … har med sin jobb med ungane skapt ei stemning og eit engasjement blant born og vaksne som eg ikkje har sett liknande til på fleire år. Eg … kjenner meg privilegert over å ha fått delta og vere ein del av denne kultureksplosjonen»

Vi gratulerer Os kyrkjelyd med prisen!