Kyrkjemusikktenesta

I kvart sokn er det tilsett kantor eller organist som leier det kyrkjemusikalske arbeidet. Til saman finst det i dag om lag 900 tilsette kyrkjemusikarar i kyrkja vår.

Den tilsette kantor eller organist er hovudaktør, samstundes som kyrkjemusikaren samarbeider med andre musikarar og har medansvar for å rekruttere, utruste og gje rettleiing til friviljuge medarbeidarar.

Kyrkjemusikaren leier den kyrkjemusikalske verksemda i kyrkjelyden, forvaltar og gjer levande tradisjonelle og nye kyrkjemusikalske verdiar og bidreg til breidd og kvalitet i det kyrkjemusikalske og kulturelle arbeidet i kyrkjelyden. Mål og retning for verksemda lokalt er nedfelt i lokal Plan for kyrkjemusikk.

Den kyrkjemusikalske verksemda i Den norske kyrkja har sine røter i gudstenestefeiringa, og kantoren sine oppgåver er spesielt knytte til førebuing og feiring av gudstenesta. Tradisjonelt sett er fellessongen grunnleggjande viktig i vår kyrkje. Dette inkluderer både salmesong og medverknad i den liturgiske musikken. Det er tradisjon for å støtte songen i gudstenesta med instrumentalmusikk, og då særleg ved hjelp av orgelet.

Den norske kyrkja har vedteke tenesteordning og kompetansekrav for kantorar for å sikre høg fagleg kompetanse i dette arbeidet (sjå Tenesteordning for kantorar). Tenesteordninga gjeld òg for organistar, så langt den passar. «Kyrkjemusikar» er eit samleomgrep som gjerne vert nytta både om kantor og organist.

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"