Frokostmøte: Demokrati- og folkevalgtutvalget leverer sin rapport

Praktisk informasjon

Fra:28.1.2022 - kl.08.30

Til:28.1.2022 - kl.10.00

Sted:Digitalt

Arrangør:

Demokrati- og folkevalgtutvalget ble nedsatt av Kirkerådet i januar 2021, og nå leverer de sin rapport.

På møtet vil utvalgsleder Harald Askeland overlevere rapporten til kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. Direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen vil fortelle om veien videre.

Frokostmøtet er digitalt, og du kan følge det direkte på Youtube

 

Dette har utvalget jobbet med:

Formålet med utredningen er å bidra til å identifisere demokratiets grunnlag som styrings­form i kirken og vurdere tiltak som kan styrke rollen som folkevalgt i Den norske kirke innenfor dagens gjeldende ordninger.

Utredningen skal legge til grunn samvirkeprinsippet mellom prestetjenesten og valgte råds­med­lemmer og gjeldende regelverk.

Utvalget bes særskilt om å vurdere følgende:

  • Om det er behov for å klargjøre forholdet mellom folkevalgte og administrasjonen på alle nivåer i Den norske kirke, lokalt, regionalt og nasjonalt. Utvalget skal særlig vurdere tiltak som kan bidra til at rådsorganene kan styrkes slik at de kan løse de oppgaver som er gitt i kirkeordningen
  • Om det er behov for å styrke folkevalgtes rolle der menighetsrådet ikke har en administrasjon.
  • Hvordan ulike gruppers representasjon i rådene på menighetsråds-, fellesråds-, bispedømmeråds- og nasjonalt nivå påvirker folkevalgtrollen (leke listevalgte, leke valgt fra nominasjonskomiteens liste, prest, lek kirkelig tilsatt, døves representant, samisk representant).

Følgende forhold faller utenfor mandatet:

  • Utvalget skal ikke vurdere de spørsmål som blir vurdert av hovedutvalget for kirkelig organisering, inkludert valgordninger.
  • Utvalget skal ikke vurdere de spørsmål som etter planen blir behandlet av Kirkemøtet i 2021 og 2022 knyttet til spørsmål om kirkelige valg eller støtte til nominerings­grupper.
Link til streaming
Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.