Læreorgan for Den norske kirke

Etter nytt reglement (2016) for Bispemøtets behandling av læreklager har Bispemøtet ansvaret for å gi uttalelse i saker der noen er klaget inn for å lære eller opptre i strid med Den norske kirkes bekjennelse.

Etter vedtak på Kirkemøtet i 2016 legges Den norske kirkes lærenemnd ned fra årsskiftet 2016/2017.

Den norske kirkes lærenemnd ble opprettet ved kongelig resolusjon 19. febr. 1988. Lærenemnda var et selvstendig sakkyndig organ som etter anmodning ga uttalelse i saker som gjelder den evangelisk-lutherske lære.

 

Her kan du laste ned uttalelsene fra Kirkens lærenemnd:

8. desember 2005: Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken

8. mai 2000: Hognestad-saken

14. mars 2000: Tunsberg-saken

8. oktober 1998: Saker reist av Hamar biskop og av Tunsberg biskop