Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Bispedømmeråd

I hvert av de elleve bispedømmene er det et bispedømmeråd. Flertallet av medlemmene i rådene velges i kirkevalgene hvert fjerde år.

Bispedømmerådene, som samlet utgjør Kirkemøtets medlemmer, består av
- biskopen,  
- en prest valgt av prestene i bispedømmet,  
- en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet, 
- syv andre leke valgt ved flertalls- eller forholdstallsvalg, hvorav minst fire velges direkte av bispedømmets stemmeberettigede medlemmer,  
- en nord-samisk representant i Nord-Hålogaland bispedømmeråd, en lule-samisk representant i Sør-Hålogaland bispedømmeråd, og en sør-samisk representant i Nidaros bispedømmeråd.  
- en representant fra døvemenighetene i Oslo bispedømmeråd.  

Presten og de fem leke medlemmene velges sammen med et tilsvarende antall varamedlemmer for 4 år.  

Bispedømmerådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene, og det skal fremme samarbeidet mellom de enkelte menighetsråd og andre lokale arbeidsgrupper innen bispedømmet.