Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kyrkjemøtet 12.04.2012 - 17.04.2012 Tønsberg

Hovudtema for Kyrkjemøtet 2012 var "I opphavet var Ordet".

 

Sakslista for Kyrkjemøtet 2012
Vedlegg - Sjå sakslista her

Programskisse for Kyrkjemøtet 2012
Vedlegg - Sjå programskissa her

KM 1/12 Innstilling frå protokollkomiteen
Saksdokumenter - Hent dokumentet her

KM 02/12 Valg og oppnevninger
Saksdokumenter - Val av nytt Kyrkjeråd og leiar av rådet
Saksdokumenter - Val av nytt Mellomkyrkjeleg råd og leiar av rådet
Saksdokumenter - Val av nytt Samisk kyrkjeråd og leiar av rådet
Saksdokumenter - Komitefordeling - oppdatert.pdf
Saksdokumenter - Kandidatpresentasjon til valg av Samisk kirkeråd
Vedlegg - Oversyn - val og oppnemningar - ny
Saksdokumenter - Valg av valgkomite
Saksdokumenter - Valg av dirigentskap
Saksdokumenter - Valg av protokollkomite
Saksdokumenter - Valg av tellekorps for Kirkemøtet 2012
Saksdokumenter - Fordeling av saker på komiteene
Saksdokumenter - Valg av komiteledere
Saksdokumenter - Presentasjon av kandidater ved valg av leder i Kirkerådet
Saksdokumenter - Forslag kandidater til valg av Kirkerådet
Saksdokumenter - Forslag kandidater til valg av Mellomkirkelig råd
Saksdokumenter - Presentasjon av Anne Dalheim - kandidat ved ledervalget til Samisk kirkeråd
Saksdokumenter - Forslag kandidater til valg av Samisk kirkeråd

KM 03/12 Orienteringssaker
Saksdokumenter - Årsrapport 2011 for de sentralkirkelige råd
Saksdokumenter - Årsmelding 2011 fra Døvekirkenes fellesråd
Saksdokumenter - Årsmelding 2011 fra Døveprosten
Saksdokumenter - Evalueringsrapport for Bymenigheten Sandnes - 2009
Vedlegg - Kortversjon av årsmeldingen fra de sentrale kirkelige råd
Saksdokumenter - Sjømannskirken - årsmelding til hovedstyret
Saksdokumenter - Sjømannskirken - økumenisk rapport
Saksdokumenter - Tilstandsrapport for Den norske kyrkja 2011
Saksdokumenter - Protokollen frå Ungdommens kyrkjemøte 2011
Saksdokumenter - Mindre endringar i tenesteordninga for diakonar
Saksdokumenter - Oppnemning til økumeniske organisasjonar
Saksdokumenter - Reglar for val av Kyrkjerådet
Vedlegg - Oversyn - orienteringssaker

KM 04/12 Skaperverk og bærekraft. Revidert prosjektplan.
Vedlegg - Framdriftsplan 2012-2015
Saksdokumenter - Hent dokumentet her
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Vedlegg - Rapport for perioden januar 2009 – september 2011

KM 05/12 Ny salmebok
Vedlegg - Retting i Framlegg til Norsk salmebok 2013
Vedlegg - Salmene i framlegget til Kirkemøtet, alfabetisk
Vedlegg - Salmebokas inndeling og innhold
Vedlegg - Register over komponister i framlegget til ny salmebok
Vedlegg - Register over oversettere i framlegget til ny salmebok
Vedlegg - Register over forfattere i framlegg til ny salmebok
Saksdokumenter - Hent dokumentet her
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

KM 06/12 Revisjon av retningslinjer for disponering av tilskudd fra Opplysningsvesenets fond (OVF) til kirkelige formål
Saksdokumenter - Hent dokumentet her
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

KM 07/12 Misjon til forandring - utfordringene fra Edinburgh 2010
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Vedlegg - Strategiplan for SMM 2011-2014
Vedlegg - Et felles kall - uttalelsen fra Edinburgh - 2010
Vedlegg - Cape Town-erklæringen
Vedlegg - Transforming Mission - rapport fra jubileumskonferansen - 2010
Vedlegg - Felleserklæring om trosfrihet og konvertering - 2007
Vedlegg - Oslokoalisjonen: Missionary Activites and Human Rights - 2009
Vedlegg - Kirkenes Verdensråd: Christian Witness in a Multi-Religious World - 2011
Saksdokumenter - Hent dokumentet her

KM 08/12 Kirkelig medvirkning ved gravferd når den ønskes avsluttet med kremasjon og askespredning. Endring i alminnelige bestemmelser for gravferd.
Vedlegg - Oversendelsesbrevet frå Kyrkjerådet ved høyringa - oktober 2011
Vedlegg - Høyringsnotatet frå Kyrkjerådet - oktober 2011
Saksdokumenter - Hent dokumentet her
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Saksdokumenter - Retting: Ny side 1-4 i saksorienteringen (inkl. forslag til vedtak)
Vedlegg - Bispemøtets vedtak i februar 2012

KM 09/12 Likeverd, inkludering og tilrettelegging. Mennesker med utviklingshemning i Den norske kirke.
Saksdokumenter - Hent dokumentet her
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

KM 10/12 Ordning for nominasjon og tilsetting av biskoper
Vedlegg - Brev fra FAD om regler ved framgangsmåten ved tilsetting av biskoper - november 2011
Vedlegg - Regler om nominasjon m.v. ved utnevning av biskop
Vedlegg - Personalreglement for prester i Den norske kirke
Saksdokumenter - Hent dokumentet her
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

KM 11/12 Ordning for tilsetting av proster
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Vedlegg - Saksbehandlingsregler ved utnevning prost
Saksdokumenter - Hent dokumentet her

KM 12/12 Evaluering av demokratireforma
Vedlegg - Tiltak som er gjennomførte etter evalueringa av Kyrkjevalet 2009
Vedlegg - Sluttrapport - evaluering av demokratireforma i Den norske kyrkja (KIFO)
Saksdokumenter - Hent dokumentet her
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Seniorrådgiver i Kirkerådet Øyvind Meling,
om269@kirken.no Tlf.: 23 08 12 51 / 40 23 32 57

Kirkemøtet 2020: 22. – 27. april - Trondheim
Kirkemøtet 2021: 14. – 19. april - Trondheim
Kirkemøtet 2022: 20. – 25. april
Kirkemøtet 2023: 19. – 24. april
Kirkemøtet 2024: 10. – 15. april
Kirkemøtet 2025: 23. – 28. april

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"