Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirkemøtet 14.11.2010 - 20.11.2010 Tønsberg

På Kirkemøtet 2010 ble det trukket viktige konklusjoner etter arbeidet med en gudstjenestereform i Den norske kirke. Hovedtema for Kirkemøtet var "Luther glede".

 

Programskisse
Vedlegg - programskisse pr. 11. november

Sakslisten
Vedlegg - Saksliste (foreløpig)

Bildeoversikt over Kirkemøtets medlemmer
Vedlegg - PDF-fil med bilder i tilnærmet A3-format

KM 02/10 Valg og oppnevninger
Vedtak - Fra protokollen
Saksdokumenter - Valg av protokollkomité for 2010 - 2012
Saksdokumenter - Valg av valgkomité for perioden 2010-2011
Saksdokumenter - Fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer
Saksdokumenter - Valg av komitéledere
Vedlegg - Kandidatpresentasjon - Kirkerådet
Saksdokumenter - Valg av leder og rådsmedlemmer til Kirkerådet
Vedlegg - Kandidatpresentasjon - Mellomkirkelig råd
Saksdokumenter - Valg av leder og rådsmedlemmer til Mellomkirkelig råd
Vedlegg - Kandidatpresentasjon - Samisk kirkeråd
Saksdokumenter - Valg av leder og rådsmedlemmer til Samisk kirkeråd
Saksdokumenter - Valg av Kirkerådets medlemmer til Den norske kirkes lærenemnd
Saksdokumenter - Saksdokument

KM 03/10 Orienteringssaker
Saksdokumenter - Saksdokument
Vedlegg - 2 Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2010
Saksdokumenter - km_03_3_10_aarsmelding2009_sjomannskirken.pdf
Vedlegg - 3 Årsmelding for Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 2009
Vedlegg - 4 Årsmelding for Døvekirkenes fellesråd 2009
Vedlegg - 5 Årsrapport fra De sentralkirkelige råd 2009
Vedlegg - 7 Orientering om LVFs generalforsamling 2010
Vedlegg - 8 Orientering om arbeidet med salmebok
Vedlegg - 9 Orientering om arbeidet med liturgisk musikk

Prosedyre for Kirkemøtets behandling av gudstjenestereformen
Saksdokumenter - Saksorientering

KM 04/10 Gudstjenestereformen - hovedgudstjenesten
Vedtak - Fra protokollen
Saksdokumenter - Ordning for hovedgudstjenesten (bokmål)
Saksdokumenter - Ordning for hovudgudstenesta (nynorsk)
Saksdokumenter - Saksorientering

KM 05/10 Gudstjenestereformen – nattverdliturgi
Saksdokumenter - Saksorientering
Vedtak - Fra protokollen

KM 06/10 Gudstjenestereformen - dåpsliturgi
Saksdokumenter - Dåpsliturgi i hovedgudstjenesten (bokmål)
Saksdokumenter - Dåpsliturgi i hovudgudstenesta (nynorsk)
Saksdokumenter - Saksorientering

KM 07/10 Gudstjenestereformen - tekstbok
Saksdokumenter - Sammenstilling av tekstrekker
Saksdokumenter - Register til tekstboken
Vedlegg - Notat om Bots- og bededag
Saksdokumenter - Saksorientering
Vedtak - Fra protokollen

KM 08/10 Gudstjenestereformen – alminnelige bestemmelser
Vedtak - Fra protokollen
Saksdokumenter - Alminnelige bestemmelser - hovedgudstjenesten (bokmål)
Saksdokumenter - Allmenne føresegner - hovudgudstenesta (nynorsk)
Saksdokumenter - Alminnelige bestemmelser - dåp (bokmål)
Saksdokumenter - Allmenne føresegner - dåp (nynorsk)
Saksdokumenter - Saksorientering

KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov – høringsuttalelse
Vedlegg - Oversendelsesbrev fra departementet
Saksdokumenter - Saksorientering
Vedtak - Fra protokollen
Saksdokumenter - Høringsnotat fra FAD

KM 10/10 Retningslinjer for bruk av liturgiske farger
Vedtak - Fra protokollen
Saksdokumenter - Saksorientering

KR 11/10 Valgregler, herunder særskilte regler for de kirkelige valg 2011,representasjon for samisk kirkeliv og døvekirken. Evaluering av demokratireformen
Vedlegg - Evalueringsrapport fra KIFO og MF
Vedlegg - Rapport frå Kyrkjerådet
Saksdokumenter - Særskilte regler for de kirkelige valg 2011
Vedlegg - Vurdering av foreslåtte endringer i kirkevalgordningen - Jo Saglie
Vedlegg - Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd
Vedtak - Fra protokollen
Saksdokumenter - Saksorientering

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Seniorrådgiver i Kirkerådet Øyvind Meling,
om269@kirken.no Tlf.: 23 08 12 51 / 40 23 32 57

Kirkemøtet 2020: 22. – 27. april - Trondheim
Kirkemøtet 2021: 14. – 19. april - Trondheim
Kirkemøtet 2022: 20. – 25. april
Kirkemøtet 2023: 19. – 24. april
Kirkemøtet 2024: 10. – 15. april
Kirkemøtet 2025: 23. – 28. april

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"