Historiske endringer i Grunnloven

Grunnlovsendringene 21. mai 2012 rydder opp i relasjonen mellom stat og kirke her i landet.

Stortinget vedtok 21. mai 2012 med overveldende flertall de bebudede grunnlovsendringene.

Kirken får økt indre selvstyre og skal blant annet heretter stå for utnevning av biskoper og proster. Staten skal fortsatt lønne og ivareta arbeidsgiveransvaret for biskoper, proster og prester og andre kirkelig ansatte som ikke lønnes av kommunene. Syv grunnlovsparagrafer er blitt endret eller opphevet, og endringene trådte i kraft umiddelbart. 161 representanter stemte for forslaget, 3 stemte i mot.