Kirkerådets faste nemnder og utvalg

ARBEIDSGIVERUTVALG (AGU)
KM 2016 opprettet et arbeidsgiverutvalg (AGU).  Arbeidsgiverutvalget er Kirkerådets redskap for å utøve den arbeidsgivermyndighet som ligger til Kirkerådet på vegne av hele rettssubjektet Den norske kirke.
 
Oppgaver for AGU
a) Arbeidsgiverutvalget fastsetter de overordnede arbeidsgiverpolitiske føringer som tilligger Kirkerådet
b) Arbeidsgiverutvalget fastsetter overordnede lønns- og personalpolitiske retningslinjer.
c) Arbeidsgiverutvalget initierer og gir innspill til saker om endringer av arbeidsgiverrelatert regelverk for Den norske kirke.
d) Arbeidsgiverutvalget uttaler seg om eller tar stilling til tariffrelaterte og tariffrettslige spørsmål.
e) Arbeidsgiverutvalget forvalter medlemskapet i KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.
f) Arbeidsgiverutvalget godkjenner fremlagte forhandlingsresultat (uravstemning). I saker der forhandlingsresultatet overgår Kirkerådets budsjettrammer, må sak vedrørende økonomiske konsekvenser fremlegges Kirkerådet for budsjettrevisjon.
 
Medlemmene i AGU:
Kristin Gunleiksrud Raaum
Harald Hegstad
Leif Christian Andersen
Helga Haugland Byfuglien

 

NEMND FOR GUDSTJENSTELIV (2014-2017)

Hege Elisabeth Fagermoen (leder)
Merete Thomassen
Jan Terje Christoffersen
Ådne Njå
Svein Arne Theodorsen
Kristin Vold Nese
Ole Andreas Fevang
Hans Olav Baden
Anne-Lise Hille
Ståle Johan Aklestad (1. vara)
Cecilie Strømmen (2. vara)

 

UTVALG FOR UNGDOMSSPØRSMÅL

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig Nettredaktør: Gunnar Westermoen