Likestilling, inkludering og mangfold

Kirkens fellesskap preges av livsglede, hvor Guds kjærlighet samler oss og hvor mangfoldet blant medlemmene vedsettes. Alle mennesker er skapt i Guds bilde med samme likeverd og ukrenkelige verdi.

Den norske kirke har rom for alle og bruk for alle. Verdigrunnlaget som ligger til grunn for kirkens arbeid med likestilling, inkludering og mangfold kan oppsummeres i fem punkt:

  • Alle mennesker er skapt i Guds bilde med samme likeverd og ukrenkelige verdi
  • Enhver har rett til å definere sin egen identitet, erfare frihet og bruke sine evner, så fremt det ikke fratar andre de samme muligheter
  • Menneskerettighetene, norsk lov og bærekraftsmålene legges til grunn for arbeidet
  • Noen enkeltpersoner og grupper trenger et særlig vern og positiv diskriminering for å få sine rettigheter ivaretatt og realisert sitt potensiale
  • Likestilling og mangfold krever endring for å oppnå rettferdighet

 

Dokumenter

I september 2021 vedtok Kirkerådet et forventningsdokument og handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold.

Forventingsdokumentet uttrykker Den norske kirkes overordnede verdier og målsetninger og gjelder for ansatte, folkevalgte og frivillige på alle plan i kirken. Dokumentet følger samme struktur som strategiplanen, ved at den er tredelt. Første del omhandler kirken som fellesskap, andre del kirkens samfunnsoppdrag, og siste del dreier seg om kirken som organisasjon og arbeidsgiver.

→ Forventningsdokument for likestilling, inkludering og mangfold

Handlingsplanen er den konkrete oppfølgingen av forventningsdokumentet. Handlingsplanen har et utgangspunkt i et arbeidsgiverperspektiv i rettssubjektet Den norske kirke, og har samtidig en relevans for alle nivåer i kirken. Planen er ment å være dynamisk og rullerende og omfatte alle diskrimineringsområdene. Den skal revideres årlig. 

→ Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold

 

Organisering av arbeidet

Den norske kirke har rom for alle og bruk for alle. Likestilling, inkludering og mangfold er et viktig arbeid på alle nivå i kirken. 

Nasjonal koordineringsgruppe

Den norske kirke har en nasjonal koordineringsgruppe for arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold. Koordineringsgruppen er partssammensatt og har som hovedoppgave er å bidra til strategiske diskusjoner og målutforming av likestillingsarbeidet. 

→ Koordineringsgruppens medlemmer, møteplan og referater

Lokale handlingsplaner

Kirkerådet har vedtatt en nasjonal handlingsplan for Den norske kirke som helhet. Hvert bispedømme, fellesråd og menighetsråd er oppfordret til å lage lokale handlingsplaner for oppfølging av arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold.

Handlingsplanene bør ta utgangspunkt i det vedtatte forventningsdokumentet.

→ Mal for lokal handlingsplan (kommer)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"