Plan for diakoni

Plan for diakoni i Den norske kirke ble vedtatt av Kirkemøtet i 2007.

I planen beskrives kirkens diakoni gjennom fire ytringsformer:

  • inkluderende fellesskap,
  • nestekjærlighet,
  • kamp for rettferdighet
  • og vern om skaperverket.

Planen er en rammeplan. Ut fra grunnelementene i planen, er det meningen at det utarbeides lokale planer hvor man tar utgangspunkt i lokale utfordringer og ressurser.

Plan for diakoni kan lastes ned nederst på siden.

Skjema til utarbeiding av lokal diakoniplan:
- MS Word
- PDF