Ungdomshelg

Vil du være med på ungdomshelg?

Ungdomshelg er et av tiltakene fra oss. Dette skjer to ganger årlig, og har som mål å gi samisk kristen ungdom et sted å møtes, der vi kan knytte nettverk, jobbe med rekruttering og skape gode rammer for å utforske og bygge opp under de unges samiske identitet og kristentro.

 

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no