Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Gudstjenester og kirkelige handlinger

I gudstjenester og kirkelige handlinger søker vi nåde, fellesskap og håp i troen på den treenige Gud. Vi kommer med oss selv, vår tilhørighet og tradisjon, og finner vår plass i kirkens verdensvide fellesskap.

Ordet som samler kirken er ett, men det tar bolig i et mangfold av kulturer. Vi inviteres derfor til å svare på evangeliet med vår egen stemme. 

Språk og kulturell tilhørighet er viktig for menneskers opplevelse av verdighet i møte med kirken. Det gjelder i det ordinære gudstjenestelivet, og når man oppsøker kirken ved sentrale begivenheter i livet, som ved dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse.

Alle menigheter kan i dag bidra til å skape rom for samisk deltakelse i kirken. 

  • I Norsk salmebok 2013 finnes det samiske salmer som dekker de fleste kirkelige anledninger.
  • Et knippe sentrale liturgiledd på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk er tilgjengelig i den ordinære gudstjenesteordningen for Den norske kirke.
  • Det finnes hele liturgier på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk og egne samiske salmebøker på lulesamisk og nordsamisk.
  • Det samiske kan inkluderes også på andre måter, for eksempel i kirkens forbønn, i arbeidet med kirkemusikken og i bruk av kirketekstiler og kirkekunst.
  • Samefolkets dag/samenes nasjonaldag 6. februar er egen kirkelig merkedag med egne bønner og tekster. Alle menigheter i Den norske kirke inviteres til å markere dagen. 

Dersom du har ønsker om at samisk språk og tradisjon gis plass i slike sammenhenger, oppfordres du til å kontakte din menighet.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no