Gudstjenester og kirkelige handlinger

I gudstjenester og kirkelige handlinger søker vi nåde, fellesskap og håp i troen på den treenige Gud. Vi kommer med oss selv, vår tilhørighet og tradisjon, og finner vår plass i kirkens verdensvide fellesskap.

Ordet som samler kirken er ett, men det tar bolig i et mangfold av kulturer. Vi inviteres derfor til å svare på evangeliet med vår egen stemme. 

Språk og kulturell tilhørighet er viktig for menneskers opplevelse av verdighet i møte med kirken. Det gjelder i det ordinære gudstjenestelivet, og når man oppsøker kirken ved sentrale begivenheter i livet, som ved dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse.

Alle menigheter kan i dag bidra til å skape rom for samisk deltakelse i kirken. 

  • I Norsk salmebok 2013 finnes det samiske salmer som dekker de fleste kirkelige anledninger.
  • Et knippe sentrale liturgiledd på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk er tilgjengelig i den ordinære gudstjenesteordningen for Den norske kirke.
  • Det finnes hele liturgier på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk og egne samiske salmebøker på lulesamisk og nordsamisk.
  • Det samiske kan inkluderes også på andre måter, for eksempel i kirkens forbønn, i arbeidet med kirkemusikken og i bruk av kirketekstiler og kirkekunst.
  • Samefolkets dag/samenes nasjonaldag 6. februar er egen kirkelig merkedag med egne bønner og tekster. Alle menigheter i Den norske kirke inviteres til å markere dagen. 

Dersom du har ønsker om at samisk språk og tradisjon gis plass i slike sammenhenger, oppfordres du til å kontakte din menighet.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no