Blokker

Blokker er en fast sammenstilling av elementer som lenker til sider i løsningen eller sider på andre nettsteder.  Innhold for blokker kan enten sammenstilles lokalt, og kun brukes lokalt, eller sammenstilles sentralt og gjøres tilgjengelig for alle enhetene i løsningen. Blokker som produseres sentralt gjøres tilgjengelig via mappestrukturen for Blokker.  De fleste sidetypene i løsningen gir redaktøren mulighet til å legge inn blokker.