bilder og filer

Løsningen har en rekke bilder til bruk i ulike sidetyper som har faste felter og fast visning. Bildene har ulik funksjon, ulik plasser og visning, samt ulike formater. Bilder er gitt fast visning for å sikre en best mulig presentasjon av bildene på de ulike sidene i løsning.