Bispedømerådet drøfta vigselsliturgi

Vigselsliturgi og forbønsliturgi for likekjønna og ulikekjønna par var tema då Bjørgvin bispedømeråd hadde eit kort møte 23. august.

Bispedømerådet hadde nokre merknader til liturgiforslaga, sjå protokoll (link nedst på sida).

Kyrkjeleg utdanningssenter i i Nord (KUN) er underlagt Universitetet i Oslo. Etter at kyrkja går ut av staten, treng ikkje staten lenger noko utdanning til kyrkjeleg teneste. Etter ei høyring konkluderete likevel departementet at KUN skal overførast til rettssubjektet Den norske kyrkja. Bispedømerådet har sendt eit høyringssvar til reglementet for KUN som no er under utarbeiding i kyrkjerådet. Bispedømerådet presiserer bl.a. at rektor må vera ordinert prest (cand.theol).

Lokale forhandlingar
Bispedømerådet drøfta føringar for lokale forhandlingar og lokal lønspolitikk. Stiftsdirektøren har fullmakt til å føre drøftingane og forhandlingane etter delegasjon.

Innsparingstiltak
Administrasjonen og eit partssamansett utval har arbeidd med innsparingstiltak i bispedømet. Bispedømerådet fekk ein statusrapport frå dette arbeidet.

Nytt prosti
Det er gjort vedtak om å oppretta eit nytt prosti i området mellom Bergen sentrum og Fana. Det er enno ikkje gjort endeleg vedtak om grensene for prostiet, og bispedømerådet fekk ein statusrapport om dette.

[Missing text '/cookieconsent/missingConsentSharing' for 'Norwegian, Nynorsk (Norway)'][Missing text '/cookieconsent/missingConsentMessageFunctional' for 'Norwegian, Nynorsk (Norway)']

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"