Bjørgvin bispedømeråd med to møte i september

Bjørgvin bispedømeråd hadde i september to møte. Det vart tilsett sokneprest i Bremanger og prostiprest i Fana. Bispedømerådet gjorde også vedtak om høyringssvar om frivillig teneste og om kyrkja og migrantar.

Møte 16. september 2020

Tilsettingar

Dag Leirvik vart tilsett som sokneprest i Nordfjord prosti med Berle, Bremanger og Frøya sokn som tenestestad.
Svante Havåg er tilsett som prostiprest i Fana prosti med base i Os sokn.

Møte 30. september 2020

Bispedømerådet gjorde vedtak om høying om frivillig teneste i Den norske kyrkja. Bispedømerådet gjorde også vedtak om høyringssvar i sak om kistne migrantar. Sjå lenke til begge høyringssvara nedst på denne sida.

Møkster kyrkje på Stolmen i Austevoll sokn endrar namn til Stolmen kyrkje. Dette namnet har kyrkja hatt lenge etter at Møkster sokn vart slått saman med Austevoll sokn, men det mangla eit formelt vedtak om nytt namn, og ein har difor kunna sjå det gamle namnet i bruk på kart m.m.

For andre saker, sjå protkollane nedst på sida.

Sakliste 16. september

37/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
38/20 Godkjenning av protokoll Bjørgvin bispedømeråd 03.06.2020
Orienteringssaker
39/20 Arbeidgivers handsaming av einskildsaker
Tilsettingssaker
40/20 Tilsetjing - Sokneprest i Nordfjord prosti med Berle, Bremanger og Frøya sokn som tenestestad
41/20 Tilsetjing - Prostiprest i Fana prosti med base i Os sokn
42/20 Tilsetjing - Sokneprest i Sunnhordland prosti med Stord sokn som tenestestad

Sakliste 30. september

43/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saker til behandling
44/20 Høyringssvar frå Bjørgvin bispedømeråd om frivilleg teneste i Den norske kyrkja
45/20 Høyringssvar frå Bjørgvin bispedømeråd i sak om kristne migrantar
46/20 Bjørgvin bispedømeråd – Revidert mandat for inkluderingsutvalet
47/20 Namn på kyrkja på Stolmen i Austevoll
48/20 Bjørgvin bispedømeråd økonomirapport
49/20 Innhenting av opplysingar om samlivsform

Orienteringssaker
50/20 Visitasrapport fra bispevisitas i Olsvik 21.-23 og 30.-31. januar og 2. februar 2020 6
51/20 Protokoll fra Kirkens Nødhjelps Representantskapsmøte 2020
52/20 Godkjent protokoll fra KNs styremøte 19.3.
53/20 Protokoll fra styremøte 354 Kirkens SOS i Bjørgvin

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"