Bjørgvin bispedøme på Facebook

Bjørgvin bispedøme er no på Facebook. Lik oss gjerne!

No kan du følgja Bjørgvin bispedøme på Facebook. Her vil vi prøva å spegla det som skjer i bispedømet, i første rekke i regi av bispedømekontoret. Vi ønskjer også å dela det som skjer elles i bispedømet, i den grad det er kapasitet til dette. Difor er det viktig å tipsa oss om hendingar som kan vera av interesse for andre.

Biskop Halvor Nordhaug har lenge vore å treffa på Facebook og i år er også Reformasjonsbyen Bergen aktiv på Facebook med nytt frå Lutherfestdagane og andre arrangement relatert til reformasjonsmarkeringa. Erfaringane av dette gjer at vi no lanserer ei eiga side for Bjørgvin bispedøme.

Følg oss og lik oss!

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30