Frank Aarebrot og reformasjonen - video

"Eg og reformasjonen" var tittelen då professor Frank Aarebrot vitja biskop Halvor Nordhaug på Litteraturhuset 5. april.

På møtet, som er ein del av serien "Luther øre", fortel Aarebrot om sin fascinasjon for Luther og hans verd og om sitt djupdykk i reformasjonen og arven etter Martin Luther. 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30